Teacher

Piano lessons, coaching, supervising, workshops

Having a great passion for teaching and for understanding the wishes and needs of students, I teach in different kinds of teaching situations, ranging from preparation for conservatoire education in individual sessions to more general music workshops for amateurs, courses in piano-literature, and coaching for specific situations. At the Utrecht Conservatoire I teach music theory, ensembles and do supervision of master thesis’s.

I am a qualified teacher, and continued my education in Musicology, Music Theory and Mindfulness.

With any questions on teaching or coaching, please do contact me through the contact form.

Over reguliere pianolessen

In 1995 ben ik begonnen op regelmatige basis les te geven aan leerlingen en studenten van uiteenlopende niveaus. Gedurende lange tijd heb ik een lespraktijk met kinderen en volwassenen van begin- tot gevorderd niveau, studenten van de Schumann Akademie en leerlingen die werden voorbereid voor de vakopleiding.

Zowel amateurs die half-, gevorderd of vergevorderd zijn, als professionele pianisten die advies willen op het vlak van technische en mentale voorbereiding op optredens of die tegen bepaalde problemen of blokkades aanlopen, kunnen bij mij terecht.
In de lessen gaat het om een samenwerking tussen mij en mijn leerlingen. We onderzoeken hoe en waarom we iets mooi vinden, leuk, vervelend of moeilijk. In het proces ben ik sturend, maar samenwerking en uitwisseling staan voorop.
Het belangrijkste punt in de lessen is het leren muziek maken, leren musiceren. Dit lijkt een open deur, maar helaas blijken er steeds weer mensen te zijn die dit vergeten en een te grote focus hebben op het technisch perfect kunnen uitvoeren van een stuk. In de lessen wordt samen gezocht naar een balans in het studieproces: hoe studeer je en hoe hou je tevens het grootst mogelijke plezier daarin. Alle leerlingen spelen samen, 4-mains, twee piano’s en met andere instrumentalisten.

De lessen vinden in principe wekelijks plaats en duren 45 of 60 minuten. Vakanties vinden plaats volgens het rooster van de schoolvakanties; twee keer per jaar is er een leerlingenconcert, nl. rond Kerst en voor de zomervakantie. Voor meer informatie over lessen, activiteiten en workshops, kunt u  contact opnemen via de contactgegevens.

Over coaching

Professionele pianisten kunnen zich opgeven voor coaching met betrekking tot een bepaald onderdeel. Zoals concentratie, techniek, studeermethoden en -technieken, specifiek repertoire etc. Daarnaast bied ik coaching op het vlak van concertvoorbereiding, ontspanning en omgaan met stress en zenuwen.
Bestaande ensembles kunnen zich opgeven voor kamermuziek-coaching. In deze lessen wordt gewerkt aan het naar elkaar luisteren, het communiceren tijdens repetities, het elkaar leren aanvoelen, ademhaling, frasering, intonatie, pulsgevoel, focus, stijlgevoel, techniek, etc.

Over de vakopleiding

De piano-opleiding kan in 3 a 4 jaar worden doorlopen, afhankelijk van het aanvangsniveau. Met de opleiding wordt een basis gelegd voor professionele beroepsuitoefening als uitvoerend pianist, begeleider, docent of een combinatie van verschillende professionele activiteiten.
Door een combinatie van individuele les en een groepsles (binnen dezelfde week) wordt opgeleid tot een zelfstandig denkend en werkend musicus. Het trainingsaspect heeft prioriteit boven het repertoire, d.w.z. dat hetgeen opgebouwd moet worden zoals bijvoorbeeld een gedegen techniek, leidend is in de keuze van het repertoire. Tijdens de groepsles wordt een bepaald onderdeel getraind (dit kan techniek zijn, maar ook een mentale oefening of meer algemeen fysiek aspect). De studenten krijgen opdracht gedurende die week met het behandelde aspect aan de slag te gaan, en ook samen te studeren. Tijdens de groepsles leren de studenten naar elkaar luisteren en feedback geven. Tijdens de individuele les is er tijd voor specifieke vragen van de student. De docent leidt de student in de analyse van deze vragen en het zoeken naar antwoorden en oplossingen.

Belangrijke aspecten binnen de opleiding zijn het ontwikkelen van een flexibele attitude d.w.z. het leren  functioneren in verschillende professionele situaties, het opbouwen van zelfvertrouwen en het opbouwen van een soepele en betrouwbare techniek. Hier hoort bij een juiste balans tussen spanning en ontspanning, een sterke hand met soepele vingers, vrijheid in armen en schouders, het begrijpen van de relatie tussen beweging en klank. Alle studenten spelen samen, 4-mains, twee piano’s, met instrumentalisten en vocalisten. Het samenspel is een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

In de opleiding zitten verschillende aspecten zoals:

  • mentale voorbereiding en concentratie
  • fysieke ontwikkeling en training
  • ontwikkeling van het gehoor in het algemeen en in het bijzonder voor de piano(klank)
  • repertoirekennis en leren keuzes te maken uit het diverse repertoire
  • efficient en effectief studeren
  • communiceren met collega’s, andere instrumentalisten, publiek
  • overdragen van muziek & kennis en ervaring kunnen delen

Indien nodig: spanning en stress reduceren, (over)vermoeidheid en pijn in ledematen door verkeerd studeren reduceren en leren elimineren.
Behalve mogelijke fysieke barrières wordt aandacht besteed aan de opbouw van het zelfvertrouwen tav het spelen in het openbaar. Het gaat niet alleen om het opdoen van ervaring maar om gecoacht te worden in podiumsituaties.

Voor meer informatie over een muziekvakopleiding aan de Schumann Akademie: http://www.schumann.nl/

Voor vragen over de pianolessen kunt u altijd contact opnemen. Dit geldt ook voor het nemen van een proefles. (zie contactgegevens)