NWO Promotiebeurs voor Leraren 2014

Op 10 februari kregen 37 docenten uit handen van minister Bussemaker een beurs om promotieonderzoek te gaan doen met financiering van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De docenten kunnen – met behoud van salaris – vier jaar lang twee dagen per week onderzoek doen aan een universiteit, dat uitmondt in een proefschrift.

NWO zorgde voor de beoordeling en selectie van de docenten, financiering komt van OCW. 162 docenten dienden in 2013 een promotievoorstel in bij NWO. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs.

Eén van de docenten die de promotiebeurs kreeg toegekend, is docent Tamara Rumiantsev van HKU-Utrechts Conservatorium. Haar onderzoek heet ‘Learning Labs in Conservatoire Education’. Hierin onderzoekt zij op welke wijze professionele voorbereiding op de beroepspraktijk in verschillende onderwijswerkvormen gestalte kan krijgen. Onderzocht wordt de relatie tussen samenwerkend leren en de ontwikkeling van onder andere reflectieve, creatieve en improvisatorische vaardigheden die in muzikale studie en beroep nodig zijn. Haar promotie voert zij uit aan de Universiteit Leiden, bij Prof. Dr. Wilfried Admiraal.

promotie-voor-leraren_2104

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *